Allmänna Villkor

Avtalets giltighetstid börjar när du accepteras till affiliateprogrammet och kommer att sluta när ditt affiliatekonto avslutas.

1. Registrering och godkännande

Efter att du har ansökt till affilieringsprogrammet måste vi manuellt acceptera din ansökan så beroende på vilken dag och tid du registrerar dig kan det ta några dagar innan du hör från oss. När vi har gått igenom din ansökan får du ett e-postmeddelande till den e-postadress du angav under registreringen. Om allt gick bra kommer du nu att kunna tjäna lite pengar!

2. Kommission

Provisionssatsen är 5 % och det finns två sätt att tjäna denna provision:

1. En unik URL som du kan skapa i affiliateområdet efter att ditt konto har skapats och godkänts.

2. En kupongkod som automatiskt genereras när ditt konto skapas. Denna kupongkod kommer att vara på 10 % och unik för dig.

3. Betalning

Dina betalningar kommer att utfärdas månadsvis via PayPal. Det kommer att vara en månads fördröjning för att säkerställa att beställningarna faktiskt genomförs och betalas av kunden. Så januaris provision kommer att betalas ut sista februari, februaris provision kommer att betalas ut sista mars, och så vidare. Du kommer att kunna hålla reda på detta själv i ditt affiliateområde.

Minsta utbetalningsbelopp är 20 Euro. Din utbetalning kommer att vara pausad tills du har nått denna gräns.

4. Förhållandet mellan affiliates och Arozzi Europe

Varken du eller vi är den andres agent eller partner. Du som Affiliate, kommer aldrig att antyda att du agerar på uppdrag av Arozzi. Du kommer inte att ha någon behörighet att lämna eller acceptera några erbjudanden på våra vägnar.

5. Uppsägning

Båda parterna har rätt att säga upp avtalet omedelbart utan förvarning.

Om du som Affiliate säger upp avtalet kommer inga ytterligare provisioner från Arozzi Europe att betalas ut.

Om Arozzi Europe väljer att säga upp avtalet, kommer ett saldo som är större än 20 euro (utbetalningsgränsen) att betalas till affiliaten inom 30 dagar efter uppsägning. Saldon som är mindre än 20 euro kommer att förverkas.

Din affiliate-ansökan och status i programmet kan stängas av eller avslutas av något av följande skäl:

– Olämpliga annonser (falska påståenden, vilseledande hyperlänkar, etc.).
– Spamning (mass-e-post, masspublicering i en nyhetsgrupp, etc.).
– Annonsering på webbplatser som innehåller eller främjar olaglig verksamhet, hatretorik, etc.)