Välkommen till Arozzis affiliateprogram!

Kort sagt så låter detta affiliateprogram dig tjäna en provision när du hänvisar någon till vår sida och de slutför ett köp. Provisionen är en procentandel av produktens värde så ju fler personer du hänvisar desto mer tjänar du.

Det finns två sätt att hänvisa kunderna, antingen genom en unik länk eller med en kupongkod:

  • Länk – Du kan skapa din egen unika URL som du kan dela på dina olika plattformar. Du genererar denna URL i nästa flik eller så kan du hitta färdiga designer under fliken “Kreativt”. När en person klickar på din länk och gör ett köp får du en provision.
  • Kupongkod – Om du har en ansluten kupongkod kommer du att kunna se den under fliken “Kuponger”. Varje gång denna kod används får du en provision.

Affiliate flikar

Affiliate-URL:er
Här kan du generera din unika URL-kod som kommer att användas för att spåra dina provisioner. Sidans URL är sidan på Arozzis webbplats som du vill länka till. Standardsidan är startsidan: https://arozzi.se/ men du kan länka till specifika produkter eller någon annan sida om du föredrar det.

Du kan också lägga till en kampanj i din URL. Kampanjen används som en unik identifierare som hjälper dig att hålla reda på hur mycket en viss affiliate-URL genererar. Kanske vill du ha separata URL:er till dina olika sociala medier för att se vilken kanal som genererar mest försäljning för dig? I så fall kan du lägga till Twitter, Instagram eller Twitch, för att nämna några, som dina kampanjnamn.

Statistik
Här hittar du en översikt över hur det går för dig. Du kan bland annat se dina intäkter, antal hänvisningar och hur det går för dina olika kampanjer.

Hänvisningar
Kontrollera alla olika hänvisningar du har haft och deras status. Om statusen säger avvisad beror detta med största sannolikhet på att beställningen inte har betalats av kunden eller avbrutits av en annan anledning.

Utbetalningar
Här hittar du en lista över alla utbetalningar som du har fått.

Besök
Här kan du se alla unika besök som dina länkar har genererat.

Annonsmaterial
Vi har lagt till några designer som du enkelt kan kopiera och klistra in på dina egna sidor för att hjälpa dig att hänvisa personer till vår webbplats.

Inställningar
Betalningen kommer att skickas till ditt PayPal-konto så se till att lägga till din e-postadress som är kopplad till din PayPal här.


Betalningar

Dina betalningar kommer att utfärdas månadsvis via PayPal. Det kommer att vara en månads fördröjning för att säkerställa att beställningarna faktiskt genomförs och betalas av kunden. Så januaris provision kommer att betalas ut sista februari, februaris provision kommer att betalas ut sista mars, och så vidare. Du kommer att kunna hålla reda på detta själv i ditt affiliateområde.

Minsta utbetalningsbelopp är 20 Euro. Din utbetalning kommer att vara pausad tills du har nått denna gräns.