Polityka

Polityka

Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące polityki firmy Arozzi i inne ważne informacje.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do skontaktowania się z nami za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Gwarancja Producenta

Gwarancja Producenta

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty i usługi oferowane przez firmę Arozzi. Niniejsza Ograniczona Gwarancja Producenta obejmuje wszystkie produkty sprzedawane przez firmę Arozzi Europe i jej oficjalnych dystrybutorów na terenie Europy.

Jaki jest zakres ograniczonej gwarancji?
Niniejsza Ograniczona Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne w przypadku normalnego użytkowania, w okresie dwóch lat od daty zakupu.

Okres gwarancji.
W trakcie okresu objętego gwarancją, firma Arozzi Europe zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów naprawić lub wymienić produkt/produkty lub część/części produktów, które okazały się niesprawne ze względu na wadę materiałową lub produkcyjną, w warunkach normalnego użytkowania i konserwacji.

Jak rozwiązany zostanie problem?
W pierwszej kolejności, firma Arozzi Europe wymieni bezpłatne wadliwą część/wadliwe części, wykorzystując do tego nowe lub regenerowane części zamienne.

Jak długo trwa okres gwarancji?
Okres gwarancji dla dowolnego produktu pochodzącego od firmy Arozzi Europe lub jej dowolnego oficjalnego dystrybutora wynosi 2 lata od daty zakupu.

Pozostały okres gwarancji obejmujący oryginalny wymieniany produkt przechodzi na produkt zamienny lub części zamienne.

Czego nie obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja?
Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek problemów związanych:

 • Ze stanem, niesprawnościami lub uszkodzeniami nie wynikającymi z wad materiałowych lub produkcyjnych (np. plamy, zadrapania itp.).

Co należy zrobić, aby skorzystać z gwarancji?
To obtain warranty service, you must first contact us through our in order determine the problem and the most appropriate solution for you.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z firmą Arozzi za pośrednictwem formularza kontaktowego. Prosimy o dokładne opisanie problemu tak, abyśmy mogli Państwu jak najlepiej pomóc.

Polityka zwrotów

Polityka zwrotów

Non-personalizowane towary zakupione za pośrednictwem niniejszej strony mogą zostać zwrócone w ciągu 14 dni. Aby zwrócić produkt należy skontaktować się z firmą w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Zwrotu należy dokonać bez zbędnych opóźnień.

Towar należy zwrócić w takim samym stanie, w jakim został dostarczony i w oryginalnym opakowaniu.

Jeśli produkt nie jest wadliwy (np. jeśli zmienili Państwo zdanie lub nie są z jakiegoś innego powodu zadowoleni z Produktu), zostaną Państwo obciążeni kosztem przesyłki. Klient ponosi odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie przesyłki, dlatego zalecamy skorzystanie z usług firmy kurierskiej, która umożliwia śledzenie paczek.

Jeśli otrzymali Państwo wadliwy towar, prosimy skontaktować się z firmą Arozzi za pomocą formularza (więcej informacji na ten temat z najdą Państwo w sekcji Gwarancja Producenta).

Firma Arozzi zastrzega sobie prawo do częściowego zwrotu pieniędzy w przypadkach, gdy produkt nosi ślady użytkowania, jest uszkodzony lub niekompletny, ale nie z winy firmy..

Procedura zwrotów
Prosimy o skontaktowanie się z firmą za pomocą formularza dostępnego na stronie i dołączenie faktury, stanowiącej dowód zakupu towaru. Prosimy również podać powód zwrotu.

Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak jest to możliwe i poinformujemy, gdzie należy odesłać towar.

Natychmiast po otrzymaniu towaru firma dokona jego inspekcji i poinformuje Państwa, czy istnieje możliwość zwrotu.

Jeśli zostanie on uznany, otrzymają Państwo zwrot środków na konto karty kredytowej lub inne konto, z którego dokonano płatności.

Jeśli towar jest uszkodzony, jego stan różni się od stanu pierwotnego lub jest niekompletny, poinformujemy Państwa, czy przysługuje Państwu częściowy zwrot pieniędzy. Nasza decyzja zależy od stopnia uszkodzenia produktu i rodzaju brakujących części.

Ważne: Polityka zwrotów nie obejmuje produktów spersonalizowanych, tj. produktów z niestandardowym haftem.

Nieodebranie towaru

Nieodebranie towaru

W przypadku przesyłek które nie zostaną odebrane z urzędu pocztowego i przesyłek, których klient odmówi przyjęcia, firma Arozzi zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w celu pokrycia kosztów wysyłki i obsługi przesyłki zwrotnej.

Opłata zależy od kraju dostawy i rozmiaru przesyłki.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Arozzi dąży do pełnej przejrzystości podejmowanych przez siebie działań. Oczywiście, dotyczy to również sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie informacje wykorzystywane są wyłącznie po to, aby maksymalnie zwiększyć Państwa satysfakcję z zakupów. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym firmom w celach marketingowych i nie gromadzimy więcej informacji, niż jest to absolutnie konieczne.

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki firma Arozzi gromadzi, używa, przechowuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (dalej „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) witryny //arozzi.se/ („Witryna”). Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do Witryny i obejmuje wszystkie produkty i usługi oferowane przez firmę Arozzi.

Dane osobowe
Firma Arozzi może gromadzić dane osobowe Użytkowników na różne sposoby. Dane osobowe gromadzone są, między innymi, podczas wizyty w Witrynie, zakładania konta, zapisywania się do newslettera i w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnionymi w Witrynie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i danych karty kredytowej.

Gromadzone będą jedynie dane osobowe przekazane przez Użytkowników w sposób dobrowolny. Użytkownicy mają prawo odmówić podania danych osobowych, może to jednak sprawić, że nie będą mogli korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez Witrynę.

Dane osobowe gromadzone przez firmę Arozzi obejmują:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail)
 • Dane o firmie
 • Dane do wysyłki
 • Informacje o płatności

Pozostałe dane gromadzone przez firmę obejmują:

 • Informacje o urządzeniu dostępowym (np. adres IP)
 • Informacje na temat sposobu wykorzystania Witryny przez Użytkowników (np. jakie podstrony odwiedził Użytkownik, ile czasu spędził na ich przeglądaniu i na jakie produkty kliknął).

Sposób i powody wykorzystywania zebranych danych
Firma Arozzi gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następującym celu:

 • Przetwarzanie zamówień – wszystkie informacje zebrane podczas realizacji transakcji są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia zamówienia. W trakcie przetwarzania zamówienia, osoba zamawiająca proszona jest o podanie imienia i nazwiska, a także informacji dotyczących dostawy i płatności. Gromadzone informacje są dostępne jedynie dla firmy Arozzi. Firma nie udostępnia zebranych danych stronom trzecim, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do świadczenia usług.
 • Obsługi Formularza kontaktowego – wszystkie dane podane w formularzu zostaną przesłane firmie Arozzi i zapisane w jej zewnętrznym systemie pocztowym. Dane te firma Arozzi gromadzi, aby zapewnić Użytkownikom jak najlepsze wsparcie. Imię i nazwisko Użytkownika oraz tytuł maila używane są w celu identyfikacji konkretnej sprawy. Podanie adresu e-mail jest niezbędne, aby firma mogła udzielić odpowiedzi Użytkownikowi. Podane informacje będą przechowywane dopóki sprawa jest otwarta lub nie uda się udzielić odpowiedzi na pytanie. Podczas wymiany korespondencji firma Arozzi może poprosić Użytkownika o podanie innych informacji, aby móc udzielić mu dodatkowej pomocy. Na przykład, jeśli Użytkownik potrzebuje zapasowych części, zostanie poproszony o podanie danych do wysyłki.
 • Obsługi Listy Prasowej – Lista prasowa wykorzystywana jest do przekazywania informacji i materiałów prasowych lub podobnych. Obejmują one, między innymi, komunikaty prasowe, zaproszenia, wiadomości i informacje o wydarzeniach. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, powinien postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami zamieszczonymi na dole każdej wiadomości e-mail. Użytkownik może również skontaktować się w tym celu z firmą Arozzi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie.
 • Ulepszenia Witryny – Firma Arozzi dokonuje wszelkich starań, aby stale ulepszać Witrynę, opierając się, między innymi, na informacjach zwrotnych od Użytkowników.
 • Geolokalizacji – adres IP wykorzystywany jest to określenia kraju Użytkownika.
 • Do przesyłania informacji drogą elektroniczną – adresy e-mail podane przez Użytkowników w celu przetwarzania zamówienia wykorzystywane będą jedynie do przekazywania informacji dotyczących zamówienia i zmian w jego statusie. Adresy e-mail mogą być również wykorzystywane przez firmę, aby odpowiadać na pytania i prośby Użytkowników.

Oprogramowanie firm trzecich
Poniżej przedstawione zostały informacje o partnerach firmy i oprogramowaniu, którego firma Arozzi używa w celu rozszerzenia funkcjonalności Witryny i ulepszenia jakości świadczonych usług.

 • MailChimp – lista prasowa jest przechowywana na platformie MailChimp i zarządzana za jej pomocą. Osoby które zgodziły się na dopisanie do listy prasowej otrzymywać będą of firmy Arozzi komunikaty prasowe, zaproszenia, wiadomości, powiadomienia o promocjach i inne warte uwagi informacje.
 • Hubspot – oprogramowanie do zarządzania kontaktami z partnerami, influencerami, przedstawicielami mediów itp. Oprogramowanie Hubspot wykorzystywane jest do zarządzania kontaktami, z którymi firma jest w stałej komunikacji.
 • Google Analytics – analiza ruchu w Witrynie przeprowadzana jest za pomocą oprogramowania Google Analytics. Oprogramowanie wykorzystywane jest aby zbierać i analizować informacje na temat zachowania Użytkowników w Witrynie, np. jakie podstrony odwiedzili, w jakie linki kliknęli, itp. Informacje przetwarzane są w taki sposób, aby nie było możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby, od której pochodzą dane.

Ochrona danych
Firma Arozzi stosuje odpowiednie procedury gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, nazw, haseł i informacji o transakcjach Użytkowników oraz danych przechowywanych w Witrynie przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Jak długo przechowywane są informacje?
Informacje przechowywane są przez firmę Arozzi tak długo, jak jest to konieczne w celach wymienionych powyżej lub jak długo jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów.

 • Dane rozliczeniowe przechowywane są przez okres siedmiu lat, zgodnie ze szwedzkimi przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków.
 • Jeśli są Państwo naszym partnerem lub firma Arozzi jest Państwa sponsorem, informacje przechowywane będą przez cały czas trwania umowy o współpracy lub sponsoringu. Niektóre informacje przechowywane mogą być dłużej, np. w przypadku zerwania lub wygaśnięcia umowy.
 • Jeśli zgodzili się Państwo na otrzymywanie informacji marketingowych, firma Arozzi przechowywać będzie Państwa dane dopóki wyrażać będą Państwo chęć współpracy.
 • W większości przypadków, Państwa dane osobowe przechowywane są przez firmę Arozzi przez 12 miesięcy od ostatniego kontaktu lub dnia wygaśnięcia umowy. Poza danymi, których przechowywanie jest wymagane prawnie, firma Arozzi może być zobligowana do przechowywania przez dłuższy czas również innych danych, np. podpisanych umów.

Dostęp do danych osobowych
Użytkownik ma prawo aktualizacji, usunięcia lub dostępu do dotyczących go danych osobowych przechowywanych przez firmę Arozzi. Wszelkie prośby prosimy kierować na adres arozzi@pcb.se. Zarejestrowani Użytkownicy mogą również dokonać zmian za pomocą konta w Witrynie.

Pliki cookies
Podobnie jak wiele innych stron internetowych, firma Arozzi używa plików cookies do pobierania i przetwarzania informacji dotyczących komputera Użytkownika podczas jego wizyty w Witrynie. Informacje te potrzebne są, aby optymalnie dostosować działanie Witryny do oczekiwań Użytkownika. Dane nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, ale pozwalają bardziej spersonalizować dostarczane mu treści. Więcej informacji na temat plików cookies znaleźć można tu: Cookies

Witryny stron trzecich
W Witrynie wyświetlać mogą się reklamy i inne treści, które prowadzą do stron i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Firma Arozzi nie kontroluje treści ani linków, które pojawiają się w jej Witrynie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony podpięte linkami do Witryny. Ponadto, podpięte witryny lub usługi, w tym ich treść i wyświetlane linki, mogą się ciągle zmieniać. Strony i serwisy stron trzecich posiadają własne polityki prywatności i polityki obsługi klienta. Przeglądanie i korzystanie z jakiejkolwiek innej strony internetowej, w tym witryn, w których umieszczono linki do Witryny firmy Arozzi, podlega odrębnym warunkom i zasadom, ustalonym przez administratorów danej strony internetowej.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Firma Arozzi może w dowolnej chwili wprowadzić zmiany w niniejszej polityce prywatności. Za każdym razem, informacja o dacie aktualizacji pojawi się na dole niniejszej strony. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby mogli uzyskać najnowsze informacje na temat polityki ochrony danych osobowych firmy Arozzi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznanie się z jej modyfikacjami.

Akceptacja powyższych warunków
Korzystając z tej Witryny, Użytkownik akceptuje politykę prywatności firmy Arozzi. Jeśli Użytkownik nie akceptuje polityki firmy powinien opuścić Witrynę. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w polityce prywatności oznacza, że Użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany.

Dane kontaktowe
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, sposobu funkcjonowania lub używania niniejszej Witryny, prosimy o kontakt: arozzi@pcb.se.

Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21